Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö sr

Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö sr perustettiin v. 1970. Sääntöjen mukaan Säätiön tarkoitus on ensisijaisesti tukea teknisen kehityksen edellyttämää ympäristönhoitotutkimusta.

Säätiön rahoittamaa tutkimustoimintaa koordinoi Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla Itämeren tutkimuksen professori Alf Norkko. Professuuria rahoittaa yhteisesti Säätiö ja Helsingin yliopisto. Sen lisäksi Säätiö rahoittaa yksinään apulaisprofessuuria,  jonka tieteenalana on Itämeren biodiversiteetin tutkimus. Tehtävää hoitaa Aleksandra Lewandowska.

Tutkimuksen painopiste on nykyään keskittynyt yleisiin ongelmiin koskien toiminnallista biodiversiteettia, biogeokemiaa ja pitkän tähtäimen muutoksia meressä suhteessa rehevöitymiseen ja ilmaston muutokseen. Tärkeä osa tätä tutkimusaluetta on mallintaminen ja synteettinen työ, joka perustuu pitkien aikajaksojen tietoihin ja joka yhdistää ravintoverkkojen rakennetta ja toimintaa. Säätiö asettaa etusijalle Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla tapahtuvan tutkimustyön, joka edistää monimutkaisten meriekosysteemien toiminnan ja rakenteen ymmärtämistä.

Historia

Säätiön hallitus päätti 5.10.1972 tukea Itämeren ympäristöntutkimusta, etenkin mikrobiologista tutkimusta. Tämän toteuttamiseksi Säätiö allekirjoitti 26.1.1973 yhteistyösopimuksen Helsingin yliopiston kanssa jonka mukaan Säätiö tukee pääsääntöisesti Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla suoritettavaa mikrobiologista itämerentutkimusta.

Tutkimus alkoi 1970-luvun alussa rannikkovesien mikrobiologian, erityisesti vapaan veden bakteerien ja hiivojen, perusselvityksellä. Myöhemmin, 1980-luvulla tutkittiin Pelag-projektin toimesta levien ja bakteerien yhteistoimintaa pohjoisella Itämerellä.  Tutkimuksen painopistealoja ovat myöhemmin olleet miksotrofisten eliöiden merkitys Itämeressä, jääeliöt ja niiden merkitys, eläin- ja kasviplanktonin ja planktonia syövien kalojen ja pieneliöiden väliset suhteet sekä sinilevät (sinibakteerit) ja niiden merkitys Itämeren ekosysteemissä.

Säätiön tukeman tutkimustoiminnan edistämiseksi Säätiö on lahjoittanut Helsingin yliopistolle varoja viisivuotista Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle sijoitettua professorinvirkaa varten kausina 2002-2006, 2007-2011 ja 2012-2016. Säätiö on 21.9.2016 solminut Helsingin yliopiston kanssa uuden sopimuksen Itämeritutkimuksen professuurin yhteisestä rahoittamisesta. Sen lisäksi Säätiö rahoittaa 1.1.2018 alkaen nk. tenure track -professuuria, jonka alana on Itämeren biodiversiteetin tutkimus.

Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiön säännöt

Suosittele / Recommend Us

© Walter ja Andrée de Nottbeckin Säätiö   |  www.nottbeck.org