Tukea Itämeren ekosysteemin tutkimiseen

Säätiö tukee vuosittain tutkimusta yli 500 000 eurolla, josta pääosa jaetaan apurahoina varttuneille tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja pro gradu -apurahoina sekä tutkimushankkeisiin.

Säätiö tukee merentutkimusta myös Senior Research Fellow -ohjelman ja kansainvälistä yhteistyötä tukevan ohjelman kautta, joista löytyy lisätietoa säätiön englanninkieliseltä kotisivulta. Apurahat julistetaan haettavaksi kerran vuodessa, yleensä lokakuussa.


Tutkimusapurahat vuodelle 2020, haku päättyy 7. lokakuuta 2019

Säätiö tukee merentutkimusta Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla, Suomen etelärannikolla. Tutkimustyön suorittaminen Tvärminnessä asetetaan etusijalle, esim. post doctoral -tutkijoiden edellytetään työskentelevän pääosin asemalla. Apurahoja voi anoa seuraaviin tarkoituksiin:

  • Jatko-opintoapuraha (1 950 €/ kk)
  • Post doctoral -apuraha (2 300 €/ kk)
  • Tutkimushankkeen rahoitus
  • Senior Research Fellow -ohjelma (2 800 €/ kk professorille, 2 500 €/ kk dosentille tai vastaavalle; lisätietoa säätiön englanninkielisellä sivulla)
  • Tuki kansainväliselle yhteistyölle (lisätietoa säätiön englanninkielisellä sivulla)
  • Pro gradu -apurahat (enintään 2 000 € henkilökohtaista apurahaa ja enintään 600 € muihin kuluihin)

Hakuaika seuraavan vuoden apurahoja varten on vuosittain 1.9.-7.10. Pro gradu -stipendejä kesää ja syksyä varten voi hakea myös keväisin 15.3.-15.4. Hakuaika pro gradu -apurahoille alkaa 15. maaliskuuta ja päättyy 15. huhtikuuta 2020, klo 23.59.

Huomaa, että hakemukset tehdään sähköistä lomaketta käyttäen (linkki alla). Vain sähköisellä lomakkeella täytetyt hakemukset otetaan hakemuskäsittelyyn! Hakuohjeet löytyvät lomakkeelta, osa ohjeista painamalla lomakkeen oikealla puolella olevia kysymysmerkkejä.

Pakollisia liitteitä ovat 1) tutkimussuunnitelma, enintään 5 sivua, 2) Cv, enintään 3 sivua ja 3) rahoitussuunnitelma.Application form
Progress report form
Tietosuojaseloste

Tvärminne senior research fellows
Lisätietoa täältä.

International collaboration and research experience
Lisätietoa täältä.

© Walter ja Andrée de Nottbeckin Säätiö