Stöd till forskningen av Östersjöekosystem 

Stiftelsen understöder årligen miljöforskningen med cirka 500 000 euro, varav huvuddelen utdelas i form av stipendier åt postdoktorala forskare, fortsättningsstuderande och pro gradu-stipendier åt studenter, samt forskningsprojekt. 

Stiftelsen understöder också programmet för Senior Research Fellows och programmet för internationellt samarbete. Närmare uppgifter av de sist nämnda ges här.  Stiftelsen lediganslår stipendierna en gång per år, vanligtvis under oktober.

Stipendier för 2020, ansökningstid 1.9–7.10.2020

Stiftelsen finansierar marinforskning på Tvärminne Zoologiska Station, Helsingfors Universitet, vid Finlands södra kust. Forskning utfört i Tvärminne har största prioritet, till exempel postdoc-forskare förväntas genomföra den största delen av sitt forskningsarbete vid stationen. Stipendierna omfattar följande kategorier:

  • Doktorandstipendier (1 950 €/mån)
  • Postdoctoral-stipendier (2 300 €/mån)
  • Finansiering av forskningsprojekt
  • Senior Research Fellow bidrag (2 800 €/mån för en full professor, 2 500 €/mån för en adjunkt professor/ docent. Närmare uppgifter ges här på engelska)
  • Stöd för internationellt samarbete (närmare uppgifter ges här på engelska)
  • Pro gradu-stipendier (max. 2 000 €  för personlig bruk och max. 600 € för andra kostnader)

Ansökningstid för nästa års stipendier är årligen under perioden 1.9–7.10. Pro gradu-stipendier för sommaren och hösten kan även ansökas på våren under tiden 15.3–15.4. Ansökningstid för pro gradu-stipendier år 2020 börjar den 15 mars och slutar den 15 april, kl. 23.59.

Notera att stiftelsen använder en elektronisk ansökningsblankett. Endast ansökningar skickade i elektronisk form evalueras! Anvisningar för olika typ av ansökningar hittas i den elektroniska blanketten – en del anvisningar dyker upp när man trycker på frågetäcket på högra sidan.

De obligatoriska bilagorna består av 1) en forskningsplan, max. 5 sidor, 2) CV, max. 3 sidor och 3) finansieringsplan (budgeten).


Application form

Progress report form

Dataskyddsbeskrivning


Tvärminne senior research fellows
Närmare uppgifter här


International collaboration and research experience
Närmare uppgifter här© Walter och Andrée de Nottbecks Stiftelse