Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse sr

Styrelse

Bergsrådet Ole Johansson, ordförande

Advokat Henrik Mattson, viceordförande

Professor Jorma Kuparinen

Rektorn vid Helsingfors universitet, prof. Jari Niemelä

Fil. dr. h.c. Carola Teir-Lehtinen

Koncernchef Alexander Bargum, suppleant
 

Forskningsutskottet

Fil. dr. h.c. Carola Teir-Lehtinen, ordförande

Professor Ragnar Elmgren

Professor Christoph Humborg

Professor Jorma Kuparinen

Miljöråd Maria Laamanen

Doc. Elina Leskinen, sekreterare
Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, PB 65, 00014 HELSINGFORS UNIVERSITET
elina.leskinen@helsinki.fi
 

Suosittele / Recommend Us

© Walter och Andrée de Nottbecks Stiftelse  |   www.nottbeck.org