Styrelse

Bergsrådet Ole Johansson, ordförande

Advokat Henrik Mattson, viceordförande
Rektorn vid Helsingfors universitet, prof. Jari Niemelä
Fil. dr. h.c. Carola Teir-Lehtinen
Koncernchef Alexander Bargum, suppleantForskningsutskottet

Fil. dr. h.c. Carola Teir-Lehtinen, ordförande

Professor Ragnar Elmgren
Professor Christoph Humborg
Professor Jorma Kuparinen
Miljöråd Maria Laamanen


Doc. Elina Leskinen, sekreterare
elina.leskinen@helsinki.fi
Bio- och miljövetenskapliga fakulteten 
PB 65, 00014 Helsingfors universitet
© Walter och Andrée de Nottbecks Stiftelse