Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö sr

Hallitus

Vuorineuvos Ole Johansson, puheenjohtaja

Asianajaja Henrik Mattson, varapuheenjohtaja

Professori Jorma Kuparinen

Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä

Fil. tri h.c. Carola Teir-Lehtinen

Konserninjohtaja Alexander Bargum, varajäsen
 

Tutkimusvaliokunta

Fil. tri h.c. Carola Teir-Lehtinen, puheenjohtaja

Professori Ragnar Elmgren

Professori Christoph Humborg

Professori Jorma Kuparinen

Ympäristöneuvos Maria Laamanen

Dos. Elina Leskinen, sihteeri
Bio- ja ympäristötieteellinen tdk, PL 65, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
elina.leskinen@helsinki.fi

Suosittele / Recommend Us

© Walter ja Andrée de Nottbeckin Säätiö  |   www.nottbeck.org