Hallitus

Vuorineuvos Ole Johansson, puheenjohtaja
Asianajaja Henrik Mattson, varapuheenjohtaja
Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä
Fil. tri h.c. Carola Teir-Lehtinen
Konserninjohtaja Alexander Bargum, varajäsen

Tutkimusvaliokunta

Fil. tri h.c. Carola Teir-Lehtinen, puheenjohtaja
Professori Ragnar Elmgren
Professori Christoph Humborg
Professori Jorma Kuparinen
Ympäristöneuvos Maria Laamanen

Dos. Elina Leskinen, sihteeri
elina.leskinen@helsinki.fi
Bio- ja ympäristötieteellinen tdk
PL 65, 00014 Helsingin Yliopisto


© Walter ja Andrée de Nottbeckin Säätiö