Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse

Stöd till forskningen av Östersjöekosystem

Stiftelsen understöder årligen miljöforskningen med ca 500 000 euro, varav huvuddelen utdelas i form av stipendier åt post doktoral -forskare, fortsättningsstuderande och pro gradu -stipendier åt studenter samt forskningsprojekt. Stiftelsen understöder också programmet för Senior Research Fellows och programmet för internationellt samarbete. Närmare uppgifter av de sist nämnda ges på Stiftelsens engelskspråkiga hemsida. Stiftelsen lediganslår stipendierna en gång per år, vanligtvis under oktober.


Stipendier för 2019, inlämningstid den 5. oktober, 2018

Stiftelsen finansierar marinforskning på Tvärminne Zoologiska Station, Helsingfors Universitet, vid Finlands södra kust. Forskning utfört i Tvärminne har största prioritet, t.ex. post dock -forskare förväntas genomföra den största delen av sitt forskningsarbete vid stationen. Stipendierna omfattar följande kategorier:

  • Doktorandstipendier (1 950 €/ må)
  • Post doctoral -stipendier (2 300 €/ må)
  • Finansiering av forskningsprojekt
  • Senior Research Fellow bidrag (2 800 €/ må för en full professor, 2 500 €/ må för en adjunkt professor/ docent (närmare uppgifter ges på Stiftelsens engelskspråkiga hemsida)
  • Stöd för internationellt samarbete (närmare uppgifter ges på Stiftelsens engelskspråkiga hemsida)
  • Pro gradu -stipendier (max. 2 000 €  för personlig bruk och max. 600 € för andra kostnader)

Pro gradu -stipendier för 2019 kan även ansökas på våren 2019, sista inlämningsdatum den 15. april, 2019.

Notera att stiftelsen har en ny elektronisk ansökningsblankett (länk nedan). Endast ansökningar skickade i elektronisk form skall evalueras! Anvisningar för olika typ av ansökningar kan hittas i den elektroniska blanketten – en del av speciella avisningar dyker upp när man trycker på frågetäcket på högra sidan.

De obligatoriska bilagorna består av 1) en forskningsplan, max. 5 sidor, 2) CV, max. 3 sidor och 3) finansieringsplan (budgeten). Ansökningstid för stipendier år 2019 börjar den 1. september och slutar den 5. oktober, 2018, kl. 23.59.

Word  Dataskyddsbeskrivning

Word  The application form

Word  Progress report form (rtf)

Tvärminne senior research fellows
Närmare uppgifter ges på Stiftelsens engelskspråkiga hemsida Grants.

International collaboration and research experience
Närmare uppgifter ges på Stiftelsens engelskspråkiga hemsida Grants.

Suosittele / Recommend Us

© Walter och Andrée de Nottbecks Stiftelse
www.nottbeck.org