Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse

Stöd till forskningen av Östersjöekosystem

Stiftelsen understöder årligen miljöforskningen med ca 500 000 euro, varav huvuddelen utdelas i form av stipendier åt längre hunna forskare och fortsättningsstuderande samt pro gradu-stipendier åt studenter. Stiftelsen understöder också forskningsprojekt, det nyligen inrättade Senior Research Fellow systemet och programmet för internationellt samarbete. Närmare uppgifter ges på Stiftelsens engelskspråkiga hemsida.

För att stärka och koordinera den av Stiftelsen understödda forskningen donerade Stiftelsen medel till Helsingfors universitet för avlönande av en femårig professur förlagd till Tvärminne zoologiska station under perioden 2002-2006 samt för nya femårsperioder 2007-2011 och 2012-2016. Enligt ett nytt samarbetsavtal med Helsingfors universitet som ingåtts 21.9.2016 för en ny femårsperiod bekostar Stiftelsen tillsammans med Helsingfors universitet professuren i Östersjöforskning samt ensam en ny s.k. tenure track-professur för forskning i Östersjöns biodiversitet.


Stipendier för 2019, inlämningstid den 5. oktober, 2018

Stiftelsen lediganslår stipendierna en gång per år. Inlämningstid i år är senast den 5. oktober 2018 (elina.leskinen@helsinki.fi). Pro gradu-stipendier för fältarbeten på Tvärminne zoologiska station kan sökas, förutom i oktober, även senast den 15 april 2019. Instruktioner om ansökning av stipendier skall uppdateras i början av september.

Word  Progress report form (rtf)

Tvärminne senior research fellows
See the English version of the homepage Grants.

International collaboration and research experience
See the English version of the homepage Grants.

Suosittele / Recommend Us

© Walter och Andrée de Nottbecks Stiftelse
www.nottbeck.org