Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse

Östersjötransparanger

ÖSTERSJÖN - Ekologi och miljö

» Pärmen (pdf)
» Inledning (rtf)

1. Östersjöns olika delar och dess tillrinningsområde
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)

2. Östersjön: djupkarta och istäckets utbredning
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)

3. Östersjöns hydrografi - ett längdsnitt
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)

4. Östersjöns hydrografi - ett tvärsnitt
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)

5. Östersjöns hydrografi - stagnationen
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)

6. Växternas och djurens utbredning och mängdförhållanden i Östersjön
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)

7. Östersjöns ekosystem – karaktärsdrag och växelverkan
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)

8. Skärgården, landhöjningen och strandens indelning
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)

9. Strandmiljön
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)
» Fig 9 (jpg)

10. Fladans utveckling
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)

11. Miljöpåverkan i grunda miljöer
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)

12. Ekosystemet i det öppna havet - årstidsrytm
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)

13. Ekosystemet i det öppna havet - beteskedjan och mikrobslingan
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)

14. Ekosystemet i det öppna havet - mått och proportioner
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)

15. Eutrofieringen och dess följder
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)

16. Fosfat- och nitrathalterna i Östersjön 1973 –2000
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)

17. Varifrån härstammar näringen?
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)

18. Miljögifterna i Östersjön
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)

19. Miljögifter i organismer
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)

20. Fisket i Östersjön 1963–99
» Transparang (pdf)
» Text (rtf)

21. Vattenskydd och industri – metoder
» Transparang (pdf)

22A. Skyddet av Östersjön - det internationella samarbetet
» Transparang (pdf)

22B. Skyddet av Östersjön - det internationella samarbetet
» Transparang (pdf)

23. Östersjöns framtid
» Transparang (pdf)

Suosittele / Recommend Us

© Walter och Andrée de Nottbecks Stiftelse
www.nottbeck.org