Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse

Styrelse

Bergsrådet Ole Johansson, ordförande

Advokat Henrik Mattson, viceordförande

Professor Jorma Kuparinen

Dekanus, prof. Jari Niemelä

Fil. dr. h.c. Carola Teir-Lehtinen

Koncernchef Alexander Bargum, suppleant
 


Forskningsutskottet

Professor Jari Niemelä, ordförande

Fil. dr. h.c. Carola Teir-Lehtinen, viceordförande

Professor Ragnar Elmgren

Professor Christoph Humborg

Professor Jorma Kuparinen

Miljöråd Maria Laamanen

Doc. Elina Leskinen, sekreterare
Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, PB 65, 00014 HELSINGFORS UNIVERSITET
elina.leskinen@helsinki.fi
 

Suosittele / Recommend Us

© Walter och Andrée de Nottbecks Stiftelse
www.nottbeck.org