Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö

Tukea Itämeren ekosysteemin tutkimiseen

Säätiö tukee vuosittain tutkimusta n. 500 000 eurolla, josta pääosa jaetaan apurahoina varttuneille tutkijoille ja jatko-opiskelijoille sekä pro gradu -apurahoja ylioppilaille. Säätiö tukee myös tutkimushankkeita, vastikään perustettua Senior Research Fellow -systeemiä ja uutta kansainvälistä yhteistyötä käsittelevää ohjelmaa. Lähempiä tietoja Säätiön englanninkielisellä kotisivulla.

Säätiön tukeman tutkimustoiminnan lujittamiseksi ja kohdentamiseksi Säätiö lahjoitti varoja Helsingin yliopistolle viisivuotista Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle sijoitettavaa professorinvirkaa varten kaudeksi 2002-2006 sekä uusiksi kausiksi 2007-2011 ja 2012-2016. Säätiö on 21.9.2016 solminut Helsingin yliopiston kanssa uuden sopimuksen Itämeritutkimuksen professuurin yhteisestä rahoittamisesta. Sen lisäksi Säätiö rahoittaa yksinään nk. tenure track -professuurin, jonka alana on Itämeren biodiversiteetin tutkimus.


Apurahat vuodelle 2019, haku päättyy 5. lokakuuta 2018

Apurahat julistetaan haettaviksi kerran vuodessa. Vuonna 2018 haku on lokakuun 5. päivään mennessä (osoite: elina.leskinen@helsinki.fi). Pro gradu -apurahoja Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla tehtäviä kenttätöitä varten voi hakea, paitsi lokakuussa, myös 15. huhtikuuta 2019 mennessä. Ohjeistus apurahojen hakemiseen päivitetään syyskuun alussa.

Word  Progress report form (rtf)

Tvärminne senior research fellows
See the English version of the homepage Grants.

International collaboration and research experience
See the English version of the homepage Grants.

Suosittele / Recommend Us

© Walter ja Andrée de Nottbeckin Säätiö
www.nottbeck.org