Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö

Tukea Itämeren ekosysteemin tutkimiseen

Säätiö tukee vuosittain tutkimusta n. 500 000 eurolla, josta pääosa jaetaan apurahoina varttuneille tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja pro gradu -apurahoina sekä tutkimushankkeisiin. Säätiö tukee merentutkimusta myös Senior Research Fellow -ohjelman ja kansainvälistä yhteistyötä tukevan ohjelman kautta, joista löytyy lisätietoa säätiön englanninkieliseltä kotisivulta. Apurahat julistetaan haettavaksi kerran vuodessa, yleensä lokakuussa.


Pro gradu -apurahat vuodelle 2019, haku päättyy 15. huhtikuuta 2019

Säätiö tukee merentutkimusta Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla, Suomen etelärannikolla. Tutkimustyön suorittaminen Tvärminnessä asetetaan etusijalle, esim. post doctoral -tutkijoiden edellytetään työskentelevän pääosin asemalla. Apurahoja voi anoa seuraaviin tarkoituksiin:

  • Jatko-opintoapuraha (1 950 €/ kk)
  • Post doctoral -apuraha (2 300 €/ kk)
  • Tutkimushankkeen rahoitus
  • Senior Research Fellow -ohjelma (2 800 €/ kk professorille, 2 500 €/ kk dosentille tai vastaavalle; lisätietoa säätiön englanninkielisellä sivulla)
  • Tuki kansainväliselle yhteistyölle (lisätietoa säätiön englanninkielisellä sivulla)
  • Pro gradu -apurahat (enintään 2 000 € henkilökohtaista apurahaa ja enintään 600 € muihin kuluihin)

Pro gradu -apurahoja Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla tehtäviä kenttätöitä varten voi hakea myös keväällä, 15. huhtikuuta 2019 mennessä.

Huomaa, että hakemukset tehdään ensi kerran sähköistä lomaketta käyttäen (linkki alla). Vain sähköisellä lomakkeella täytetyt hakemukset otetaan hakemuskäsittelyyn! Hakemisohjeet löytyvät lomakkeelta, osa ohjeista painamalla lomakkeen oikealla puolella olevia kysymysmerkkejä.

Pakollisia liitteitä ovat 1) tutkimussuunnitelma, enintään 5 sivua, 2) Cv, enintään 3 sivua ja 3) rahoitussuunnitelma. Hakuaika pro gradu -apurahoille alkaa 15. maaliskuuta ja päättyy 15. huhtikuuta 2019, klo 23.59.

Word  Tietosuojaseloste

Word  Application form

Word  Progress report form (rtf)

Tvärminne senior research fellows
Lisätietoa säätiön englanninkielisellä sivulla Grants.

International collaboration and research experience
Lisätietoa säätiön englanninkielisellä sivulla Grants.

Suosittele / Recommend Us

© Walter ja Andrée de Nottbeckin Säätiö
www.nottbeck.org